آرایش و زیبایی

سلامت

فرزندان

زناشویی

ورزش

پله‌پله تا کنترل وزن

پله‌پله تا کنترل وزن

اضافه وزن یکی از مشکلاتی است که بیشتر گروه‌های سنی با آن دست به گریبان هستند در این مطلب به ۷ اقدام و عادت غذایی که تکرارش موجب کاهش کالری دریافتی در... Read more

Pupolar

قصه ی کودکانه «موش کور»

قصه ی کودکانه «موش کور»

قصه ی کودکانه «موش کور» موش کور کوچولو توی اتاقش روی تخته سنگی نشسته بود. مادرش توی اتاق آمد و گفت : «بیا برویم غذا بخوریم. » موش کور کوچولو گفت : «دل... Read more

فرهنگ و هنر

پرده سازی تار و سه تار

پرده سازی تار و سه تار

آموزش پرده سازی اصلاح پرده سالیان درازیست در موسیقی ما چه در موسیقی عملی چه نظری، مورد استفاده قرار می گیرد؛ هنوز هم پرده روی سازهای ایرانی به فرم گذش... Read more