برچسب ها پست با برچسب "ازدواج سنتی"

برچسب: ازدواج سنتی

خواستگاری دختران از پسران چندان هم عجیب نیست‎ دختره از پسره خواستگاری کرده! همین جمله کافی است تا بمبی بین اعضای خانواده منفجر شود...

یکی از راه های ترغیب جوانان به ازدواج کردن، زمینه سازی این مساله در اجتماع هست‎ ازدواج مهم ترین تصمیم زندگی هر فردی هست...