برچسب ها پست با برچسب "عطر زدن زیاد"

برچسب: عطر زدن زیاد

از این ده کار که نتیجه آن هیچ جذابیتی برای آقایان ندارد، خودداری کنید‎ خانم‌ها معمولاً با هم‌جنس‌های خود درمورد «ایرادها» حرف می‌زنند. خیلی...