برچسب ها پست با برچسب "مراسم ازدواج"

برچسب: مراسم ازدواج

خواستگاری دختران از پسران چندان هم عجیب نیست‎ دختره از پسره خواستگاری کرده! همین جمله کافی است تا بمبی بین اعضای خانواده منفجر شود...